GARANCIA

Az ABT gépjárművek, ill. az ABT alkatrészek a gyártók széria-alkatrészein alapulnak, melyek a nagyszériás alaptermékektől többé-kevésbé térnek el. A módosított gépjárművek használatba vételénél elengedhetetlen a megfelelő megfontoltság és felelősségtudat. Gépjárműve megbízható működéssel hálálja meg mindezt Önnek .

Mindenek előtt, arra hívjuk fel a figyelmet, hogy bármilyen gépjármű esetén a gyár által meghatározott motor olajcsere- szervizintervallumok betartása kötelező, valamint automata sebességváltóval rendelkező gépjárművek esetén 30 000 km után automata sebességváltó olaj és szűrő cseréje szükséges! Kérjük, bélyegeztesse le a márkaszervizével az ABT szerviz füzet végén található karbantartást igazoló lapot.

Amennyiben meghibásodás vagy egyéb problémák lépnek fel a gépjárművét illetően kérjük, töltesse ki az Önnel kapcsolatban álló márkaszervizzel a reklamáció nyilvántartásba vételi lapot, mely az ABT szervizfüzet utolsó oldalán található, és azt haladéktalanul faxolja át az alábbi fax számra: +36 52 540 778.

Fontos tudni, hogy mindenképpen a javítási munkálatok megkezdése előtt szükséges továbbítania az ABT Sportsline Hungary vállalkozásnak a nyomtatványt! A kitöltött reklamációs formanyomtatványunk megérkezése és regisztrálása után a lehető leghamarabb értesítjük Önt az ügymenetről és további teendőiről.

Amennyiben nem a fentiekben leírtaknak megfelelően jár el, és a nyomtatvány megküldése elmarad, semminemű garanciaszolgáltatást nem tudunk biztosítani!

Kérdésével nyugodtan forduljon Technikai Ügyfélszolgálatunkhoz!
• Telefon: +36 52 540 777

 

FONTOS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Azon motor-vezérlőegységeket, amelyek az ABT Sportsline módosított adatállományával vannak megjelölve, szakszerű intézkedések nélkül nem lehet átírni a gyártó által kínált frissítésekre, mivel az ABT adatállomány megfelelően programozott saját védelme nem enged beavatkozást! Amennyiben technikai okokból elkerülhetetlen lenne a motor-vezérlőegység gyári frissítése, elsőként a vezérlőegységet az ABT Sportsline Hungary vállalkozásnál, vagy egy hivatalos ABT EDaS chip tuning partnerünknél a széria állapotára kell visszaalakítani, csak ezt követően lehet a gyári frissítéssel, majd az ABT teljesítménynöveléssel átírni (a költségek a megrendelőt terhelik!)! Az itt meghatározott eljárás során bekövetkező károkért az ABT Sportsline vállalkozás semminemű garanciát nem vállal! Amennyiben a gépjármű kifogástalanul működik, úgy nem szükséges a gyártó ill. az ABT Sportsline frissítését feltétlen alkalmazni!

Mivel az ABT Sportsline folyamatosan azon munkálkodik, hogy termékeivel a lehető legjobb minőséget garantálja, a motor-vezérlőegységének a módosításánál szükségszerűen az átprogramozás előtti, legfrissebb gyári legfrissebb verziót alkalmazza!

A fenti feltételek mellet tudjuk garantálni, hogy ügyfeleink gépjárművei mindig a legaktuálisabb ABT teljesítménynöveléssel legyenek ellátva! Hideg motorját óvja a magas fordulatszámtól, a teljes gázadástól és a komoly terheléstől, mivel fennáll a motorkár veszélye! Kb. 2 percig még hagyja járni a meleg motort üresjáratban, mielőtt leállítaná.

Fontos tájékoztatás a turbófeltöltővel rendelkező motorokhoz!

A belsőégésű motorok teljesítménye igen sok külső hatástól függ, így lényeges lehet a környezeti nyomás, hőmérséklet és a páratartalom.

A modern motorok kifejlesztésénél különösen fontos szempont az optimális hatásfok, ill. az adott aggregát minél alacsonyabb fogyasztásának biztosítása. Az Ottó-motorok esetén a kompresszió viszony csökkentésével érik el a kopogó hang csökkenését, és ennek arányában lehet növelni a töltőnyomást mely eredményeképpen nő a teljesítmény is.

Magas oktánszámú üzemanyagok az Ottó-motorok kopogási hanghatását jelentősen csökkentik. A motor maximális teljesítményét magasabb töltőnyomással érik el. Magasabb hőmérsékletű környezet esetén az Ottó-motoroknál egy magas oktánszámú üzemanyaggal, mint a 100 ROZ érik el ugyanezt az eredményt. A modern motor-vezérlőegységek felismerik a fent említett a paramétereket. Az intelligens motorvezérlő-szoftver a motor megóvása érdekében korrigálja a jelentős külső hatásokat, mint pl. töltőnyomást. A turbómotorok maximális töltőnyomása a tengerszint magasságának függvénye. Rendszerint alacsonyabb magasságon nagyobb a töltőnyomás, mint a magasabb tengerszint feletti magasságon mely, ugyancsak a turbófeltöltő megóvása érdekében. Az ABT Sportsline mérnökei figyelembe veszik az előzőekben tárgyalt egyedi paramétereket.

Amennyiben érdekli Önt gépjárműve teljesítménye, úgy szíves figyelmébe ajánljuk a honlapunkon a www.abt-sportsline.hu található értékeket. Honlapunkon technikai segítségnyújtásról is szó van, annak érdekében, hogy bemutassuk ügyfeleink számára a fentiekben vázolt komplex témakört, valamint felhívjuk a szíves figyelmüket a nélkülözhetetlen előfeltételekre.

Amennyiben kérdései merülnének fel az ügy kapcsán szívesen állunk a rendelkezésére a következő telefonszámon: +36 52 540 777. 

Végül felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy idegen cégek teljesítménymérésének következtében bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk, ilyen esetben az általunk biztosított garancia érvényét veszíti.

ABT Sportsline Hungary Technikai Ügyfélszolgálata
• 4031 Debrecen István út 147.
• Telefon: +36 52 540 777
• Fax: +36 52 540 778

GARANCIA IRÁNYELVEK

1. Az ABT Sportsline Hungary Vállalkozás (továbbiakban: ABT Vállalkozás) átvállalja azon ügyfelei számára, akik a vezérlőegység módosításával a motor teljesítményét, vagy a csúcssebesség értékét növelték – az alábbi pontokban meghatározott eltérésekkel és kivételekkel -, az eredetileg a gyártó által garantált új gépjármű garanciát.

2. A vezérlőegység átprogramozását kizárólag az ABT Vállalkozásnál vagy egy meghatalmazott márkapartnerénél (ABT Partnernél) Magyarország és Szlovákia területén belül lehet elvégezni. Meghibásodás esetén nem tarthat igényt a Megrendelő az alábbiakban felmerülő költségekre: a meghibásodott gépjármű helyszínre történő szállításának költsége, a meghibásodással érintett gépjármű utasainak hazautazásával kapcsolatos költsége, esetlegesen szükséges elszállásolásuk és keresetkiesésük költsége.

3. Amennyiben a gépjármű gyártója lehetőséget biztosít a vezérlőegység frissítésére, úgy az ABT Vállalkozás, és így az ABT Partner sem vállalja a frissítéssel felmerülő költségeket (pl. a vezérlőegység ki-/ beszerelése, szoftver verzió frissítése, szállítási költségek, bérautó, stb…). Ennek költségei a megrendelőt terhelik. Gyorsan kopó alkatrészek (pl. féktárcsák, betétek, tengelykapcsolók, kerékabroncsok, stb.), illetve az üzemanyag rendszerrel kapcsolatos alkatrészek nem tartoznak a garancia hatáskörébe.

4. Meghibásodás esetén a megrendelőnek azonnal értesítenie kell az ABT Sportsline Hungary Vállalkozás technikai ügyfélszolgálatát (telefon: +36-52/540-777, és fax: +36-52/540-778). Az indokolt javítási munkálatok elvégzésének megkezdéséhez szükséges az ABT Vállalkozás előzetes írásbeli engedélye (az ehhez szükséges formanyomtatvány megtalálható a szerviz füzetben, az ABT Vállalkozás technikai ügyfélszolgálatánál, vagy bármely ABT Partner márkaszervizben). Az ügyfél által aláírt megbízás nem helyettesíti az ABT Vállalkozás hozzájárulását. Az ABT Vállalkozás részéről költség megfizetésére a végleges elszámolás alapján, kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen garancia irányelvekben meghatározott feltételeket valamennyi érintettje teljesítette.

5. Az ABT Partner tudomásul veszi az alábbiakat:

A/ A meghibásodott gépjárművet a tulajdonos saját költségén köteles a legközelebbi ABT Partner szervizébe szállítani a meghibásodás javítása érdekében.

B/ Meghibásodás esetén csereautóra az ügyfél nem tarthat igényt.

C/ Amennyiben az ABT Partnernél javítási, karbantartási munkálatok elvégzésére kerül sor, mindezt az ABT Szerviz füzetben is szükséges dokumentálni.

D/ Mindennemű garancia nyújtás előfeltétele:

  • A gépjármű tulajdonos részéről történő szakszerű használat (a motorikus tevékenységeken kívül is)
  • A gyártó, valamint az ABT Vállalkozás által meghatározott karbantartási kötelezettségek teljesítése
  • Minden gépjármű esetén a gyár által meghatározott motor olajcsere- szervizintervallumok betartása kötelező, valamint automata sebességváltóval rendelkező gépjárművek esetén 30 000km után automata sebességváltó olaj és szűrő cseréje szükséges!
  • A garancia további feltétele a 100 ROZ használata a benzines motorok esetén (kivételt képeznek az ABT-iS-technológia gépjárművei), továbbá dízel gépjárműveknél a kénmentes gázolaj alkalmazása.
  • Kizárt mindennemű garanciaérvényesítés lehetősége, amennyiben a gépjárműben a tuningolási tevékenységet követően bármilyen további változtatás teljesítésére kerül sor, amely közvetlenül, vagy közvetetten hatással van az ABT Vállalkozás által biztosított termékekre, illetve szolgáltatásokra. Szerződő felek rögzítik, hogy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit – különös tekintettel a vezérlőegység módosításával foglalkozó részeket – megismerték, értelmezték és alkalmazásukat elfogadják.

6. Amennyiben a megrendelő tulajdonát képező gépjárműre ABT motor vezérlőegység módosított adatállomány kerül feltöltésre az ABT Partner által, úgy az esetleges gyári visszahívásos (hibajavításos) szoftverfrissítés után az újabb ABT motor vezérlőegység módosított adatállományát az ABT Sportsline Hungary Vállalkozás térítésmentesen bocsátja a partner, illetőleg az adott gépjármű rendelkezésére.

7. Mindennemű garancia nyújtás előfeltétele a gépjármű rendeltetésszerű használata – a motorikus tevékenységeken kívül is bármilyen gépjármű esetén a gyár által meghatározott olajcsere- szervizintervallumok betartása kötelező! – Alapvetően a Super Plus (min. 98 ROZ) használatát javasoljuk a benzines motorok esetén (kivételt képeznek az ABT-iS-technológia gépjárművei). A gépjárművön történt ABT-on kívüli változtatások esetén, melyek közvetlenül, vagy közvetetten hatással lehetnek az ABT termékeinkre ill. szolgáltatásainkra, illetve ezekből fakadó esetleges következményekért az ABT Sportsline semmi nemű garanciát nem vállal.

8. Kérjük vegye figyelembe az Általános Szerződési Feltételeinket és az esetleges kiegészítő utalásokat, melyek a vezérlőegység módosításáról szólnak.

Amennyiben további kérdései merülnek fel a garanciát illetően, kérem hívja az alábbi telefonszámot: +36 52 540 777

ABT MOTORTUNING NAGYOBB TELJESÍTMÉNY GARANCIÁVAL

Az igény, miszerint a lehető legjobbat hozzák ki az összes motorból, része az ABT családi hagyományoknak. Legyen szó az elektronikus motorvezérlés optimalizálásáról chiptuninggal, turbófeltöltővel vagy kompressziós átalakítással – elemünkben vagyunk a teljesítménynövelés során és ezért ezen a téren a világon abszolút elsők az Audi, VW, Seat és Škoda járműveknél. Ezenkívül a többéves motorsportban szerzett tapasztalatból tudjuk, hogy nem csak az erő, hanem a stabilitás is számít. Hiszen csak a kettő együtt tud valódi, tartós vezetési élményt biztosítani.

ABT GARANCIA ABT MOTORTUNINGHOZ

Az ABT Power és ABT Power S motortuningnál a piacon a legjobbnak számító garanciának köszönhetően az ügyfél garancia terén egyértelműen egy orrhosszal vezetünk. A gyári garanciát átvállaló, alap esetben két éves garanciával, a jármű gyártásától számított 100.000 km menetteljesítményig védve van az ABT Garancia irányelvek alapján!

GARANCIÁVAL NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

1) TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS ÚJ JÁRMŰVEKHEZ

Az ABT Sportsline átvállalja a gyári garancia tartalmát alap esetben két éves garancia formájában, ami a jármű gyártásától számított 100.000 km menetteljesítményig érvényes az ABT Garancia irányelvek alapján. Az ABT Garancia az ABT Mobilitás garanciát is tartalmazza. A két éves ABT Garancia már benne van a teljesítménynövelés árában.
Azonban ez a garancia felár ellenében akár öt évig is kiterjeszthető, az Ön által választott opciók szerint. Így a kiegészítő garancia időtartama lehet akár plusz egy, akár plusz kettő, akár plusz három év is, mely ráépül az alap (két éves) garanciára akár öt évig is érvényesíthető. (maximum 120.000 km menetteljesítményig)

2) 2 ÉVESNÉL IDŐSEBB JÁRMŰVEK TELJESÍTMÉNYNÖVELÉSE

Egyedi esetben a 24 hónapnál régebbi gépjárművekre is lehetőség van garanciahosszabbításra felár ellenében. Igénybe vehető azon ügyfelek számára, akik egy legfeljebb 8 éves autóval rendelkeznek, melynek menetteljesítménye pedig nem haladhatja meg a 120.000 km-t.

Modell kereső

 
 

Termékkategória

Abt Sportsline Hungary

4031 Debrecen, István út 147.
Telefon: +36 52 540 777 E-mail: [email protected]